fundacja sejsza Patrycja stachera

Poznaj i pokochaj

Fundację Sejsza

Poznaj i pokochaj

nasz team

Poznaj i pokochaj

nasze psy

Poznaj i pokochaj

działanie

Poznaj i pokochaj

Sejsza Park

fundacja sejsza Patrycja stachera

Poznaj i pokochaj

Fundację Sejsza

nasz team

nasze psy

działanie

Sejsza Park

delikatni i silni

(…) nie każdy swoją siłą, ale siłą, jaką jedno daje drugiemu.
Alessandro D’Avenia

wierzymy

że mamy realny wpływ na rzeczywistość
i codziennie doświadczamy budującej mocy tego przekonania

w świat

staramy się wysyłać to,
co jest w nas najlepsze i wraca to do nas ze zdwojoną siłą

być może

mieszka

u nas Twój

przyszły pies

delikatni i silni

(…) nie każdy swoją siłą, ale siłą,
jaką jedno daje drugiemu.

Alessandro D’Avenia

wierzymy

że mamy realny wpływ na rzeczywistość
i codziennie doświadczamy
budującej mocy tego przekonania

w świat

staramy się wysyłać to,
co jest w nas najlepsze
i wraca to do nas ze zdwojoną siłą

być może 

mieszka u nas

Twój przyszły pies

Autor zdjęć: Wojtek Koczaj

Fundacja rozwija się

przy wsparciu wielu wspaniałych ludzi i firm

Fundacja Sejsza Patrycja Stachera
Fundacja Sejsza Patrycja Stachera