fundacja sejsza Patrycja stachera
fundacja sejsza Patrycja stachera

Poznaj i pokochaj

Fundację Sejsza

Poznaj i pokochaj

nasze psy

Poznaj i pokochaj

działanie

Poznaj i pokochaj

Sejsza Park

fundacja sejsza Patrycja stachera

Regulamin darowizn

 1. Strona internetowa prowadzona jest przez Fundację Sejsza z siedzibą w Rogowie (adres: ul. Odludna 46/1, 26-200 Końskie), identyfikującą się numerami NIP: 6581995512, REGON: 52212087500000, KRS: 0000973784.
 2. Strona internetowa umożliwia wsparcie finansowe statutowych działań Fundacji.
 3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online.
 4. Jednorazowe płatności online są obsługiwane przez operatora płatności …………
 5. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 6. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły.
 7. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony operatora.
 8. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu) oraz kart płatniczych.
 9. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 10. Wypełniając dane w Formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 11. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sejsza.
 12. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 13. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku, gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 14. Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 16. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Darczyńcy prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 17. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.
 18. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacjasejsza@gmail.com w pisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 19. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisypowszechnie obowiązującego prawa.