WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:
ZMIANA A POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Wartości człowieka nie mierzy się tym, czy ktoś ją dostrzegł.
Anna Zgierun-Łacina

TERMIN:   28 marca 2021
GODZINA:    14:00-19:00

MIEJSCE:   Studio Sejsza

PROWADZĄCA:  PSYCHOLOG PATRYCJA STACHERA,
PSYCHOLOG AGATA HEMMERLING

WSPÓŁPROWADZĄCE:  JESSICA STACHERA, LUIZA KOWAL

REZERWACJA MIEJSCA:

100,00 

CENA UDZIAŁU: 449 ZŁ
REZERWACJA MIEJSCA: 100 ZŁ
(rezerwacja miejsca jest równoznaczna z zapisem na warsztaty, kwota 100 zł jest zaliczką, pozostała suma, czyli 349 zł płatna jest dopiero po przybyciu na warsztaty)

Na stanie