sejsza

PSYCHOLOG KONSULTUJĄCY

W NURCIE TERAPII SKONCENTROWANEJ

NA ROZWIĄZANIACH

POTENCJAŁ

Zawodowo i prywatnie zajmuję się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań i koncentracją na potencjale.

Konsultacje psychologiczne, które były jedną z moich wiodących aktywności w 2020 roku, warsztaty rozwojowe,
jakie od grudnia 2020 r. prowadzę wraz z psycholog Agatą Hemmerling oraz komunikacja ze społecznością Sejsza,
pozwoliły mi dostrzec, jak wiele niewykorzystanego potencjału drzemie w innych ludziach.

Obszar ten jest mi wyjątkowo bliski, ponieważ sama bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy z własnych możliwości.
I było tak aż do podjęcia jednej z kluczowych decyzji w moim życiu:

Przestałam koncentrować się na moich deficytach, bo to nie działa, a zamiast tego całe światło uwagowe skierowałam na to,
co według mojej normatywności, jest we mnie najlepsze. Praca przestała być dla mnie jedynie środkiem do zarabiania pieniędzy, a nabrała celowości i sensu, bo wreszcie zaczęłam działać w zgodzie z moją misją i intuicją. Sam proces stał się wartością.

I to zagrało. Dowodzą tego moje udane przedsięwzięcia zawodowe.

Strona www.sejsza.pl  istnieje od połowy lipca 2020 r., czyli pół roku. W tym czasie zakupionych zostało 1368 produktów, co wygenerowało obrót w wysokości ponad 81 000 zł (stan na dzień 26.01.2021). Dodam, że nie jest to moja jedyna aktywność zawodowa.

SYNERGIA, CZYLI WSPÓŁDZIAŁANIE

Wierzę, że razem można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Przekonałam się o tym. Sejsza ujrzała światło dziennie, dzięki mojej siostrze – współtwórcy tej marki.

Mój potencjał i umiejętności w połączeniu z jej potencjałem i umiejętnościami dają dużo większe możliwości niż gdyby rozpatrywać te zasoby oddzielnie.

Tym właśne jest synergia. To współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań.

Lista osób, dzięki którym jestem pełna wiary w moje przedsięwzięcia i jest we mnie gotowość do ich realizacji, jest bardzo długa. Ci wszyscy ludzie pojawiąją się w moich myślach, ilekroć zaczynam w siebie wątplić. Część z nich ma możliwość pojawić się tuż obok i powtarzać mi z pełnym przekonaniem: 

Kto, jeśli nie Ty? Jesteś jedyną osobą, która może urzeczywistnić Twoje wizje.

Wiem, jakie to ważne i to samo chcę powiedzieć Tobie. 

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

 Jestem absolwentką 5 letnich studiów na kierunku psychologia ze specjalizacją właśnie w biznesie.

Psychologia biznesu łączy wiedzę z obszaru psychologii ogólnej z wiedzą na temat
komunikacji w biznesie, rekrutacji, doradztwa zawodowego, motywowania,
kształtowania ścieżek kariery 
i rozwoju odpowiednich kompetencji.

Z satysfakcjonującą skutecznością przełożyłam to wszystko na własne przesięwzięcia zawodowe.

Tym, co zajmuje mnie szczególnie jest układanie i planowanie życia zawodowego
w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i osiąganie nizależności finansowej, dzięki własnej wiedzy oraz talentom.

 

TSR W BIZNESIE

Jestem absolwentką szkoleń na poziomie podstawowym i zaawansowanym z zakrsu
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Poradnictwo psychologiczne, jakie świadczyłam w tym nurcie przez mioniony rok, utwierdziło mnie w przekonaniu, że techniki, jakimi pracuje się w TSR, można umiejętnie wykorzystać w pracy nad rozwojem zawodowym, a co za tym idzie nad osiąganiem niezależności finansowej.

TSR koncentruje się bowiem na skonstruowaniu najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania sytuacji,
w której obecnie znajduje się klient, z wykorzystaniem jego zasobów, umiejętności i talentów.

Nie problem jest istotny, lecz cel i potrzeby klienta. Koncentrujemy się zatem głównie na teraźniejszości i przyszłości. Do tego, co było, sięgamy wtedy, kiedy może się to okazać dla klienta użyteczne.

Takie podejście umożliwia skuteczne wprowadzanie satysfakcjonujących zmian w różnych obszarach życia.

w I kwartale 2021 r. zapis na indywidualne konsultacje psychologiczne jest niemożliwy
zachęcam do udziału w warsztatach i innych projektach pod marką SEJSZA. 

 

“Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.”

Eurypides

PSYCHOLOG KONSULTUJĄCY
W NURCIE TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH

 

PSYCHOLOG BIZNESU

PSYCHOLOG SPORTU

WSPÓŁTWÓRCA SIKORA GYM

WSPÓŁTWÓRCA PSYCHO LABS

WSPÓŁTWÓRCA SEJSZA

Celem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest praca nad skonstruowaniem najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania sytuacji, w której obecnie znajduje się klient. Najważniejszy nie jest sam problem, lecz cel i potrzeby klienta. Takie podejście umożliwia wprowadzanie zmian w różnych obszarach  życia. W TSR unika się stawiania diagnozy w tradycyjnym jej rozumieniu. Dzięki takiemu podejściu psycholog pracuje z człowiekiem jako całością.

w I kwartale 2021 r. zapis na indywidualne konsultacje psychologiczne jest niemożliwy
zachęcam do udziału w warsztatach