fundacja sejsza Patrycja stachera

Poznaj i pokochaj

Fundację Sejsza

Poznaj i pokochaj

nasz team

Poznaj i pokochaj

nasze psy

Poznaj i pokochaj

działanie

Poznaj i pokochaj

Sejsza Park

fundacja sejsza Patrycja stachera

Poznaj i pokochaj

Fundację Sejsza

nasz team

nasze psy

działanie

Sejsza Park

nasze historie

zajmujemy się zmianą

Nigdy nie wiesz. czy twoje działanie, ten twój czyn, chociażby mały, czegoś nie zmieni. Wiemy z fizyki, że czasami drobna rzecz kompletnie zmienia cały układ. 

Henryk Wujec
wieloletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Pod opiekę naszej fundacji trafiają wyłącznie psy o ustalonym statusie prawnym.

Najczęściej są to psy zrzeczone przez właścicieli, którzy ze względów na sytuację osobistą
(problemy zdrowotne, finansowe, brak kompetencji, brak odpowiednich warunków itp.),
nie są w stanie sprawować nad nimi dalszej opieki.

Fundacja Sejsza wpiera również inne podmioty prozwierzęce (schroniska, fundacje, stowarzyszenia)
poprzez przyjmowanie pod opiekę ich podopiecznych o specjalnych potrzebach
(psy z niepełnosprawnościami lub poważnymi problemami bahawioralnymi).

Fundacja Szejsza nie sprawuje opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ustawa o ochronie zwierząt  obowiązek opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
nakłada na gminy.

tworzymy  bezpieczną przestrzeń dla psów, czyli nasz Sejsza Park

Sejsza Park to 600 m² terenu, który cały czas dostosowujemy do potrzeb naszych podopiecznych. 

opiekujemy się psami z dbałością
o ich dobrostan fizyczny i psychiczny

Każdy z naszych podopiecznych dysponuje swoją przestrzenią. Razem żyją jedynie te zwierzęta, które czują się w swoim towarzystwie komfortowo.

Sejsza Park byłby tylko miejscem, gdyby nie nasz team. Opiekujemy się naszymi psami w sposób holistyczny. Wszyscy opiekunowie dokładają największych starań, by nasze psy były zdrowe, ale również szczęśliwe. Nasi podopieczni wychodzą na spacery lub spędzają czas na wybiegu dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Ponad połowa z nich spędza na wybiegu całe dnie. Śniadania i kolacje to pełnowartościowe posiłki dostosowane do ich potrzeb. Naturalne gryzaki, kongi, lickmaty są dla nas standardem.

Pracujemy nad problemami behawioralnymi, wyposażamy psy w potrzene im umiejętności, prowadzimy socjalizację, spacery grupowe. Dodatkowo otaczamy ich mnóstwem czułości – chyba, że sobie tego nie życzą. 

opiekujemy się psami z dbałością
o ich dobrostan fizyczny i psychiczny

prowadzimy adopcje i wciąż doskonalimy ten proces

Niestety w Polsce wciąż istnieją takie schroniska, w których psy cierpią. Adopcja jest dla nich ratunkiem.

W naszej fundacji adopcja to opcja. Dla nazych podopiecznych szukamy rodzin kochających, odpowiedzialnych i gotowych zarówno na blaski i cienie, jakie wynikają z bycia opiekunem psa.

Rodziny adopcyjne naszych podopiecznych stają się częścią Fundacji Sejsza. Pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i towarzyszymy im zarówno w momentach pięknych, jak i tych bardzo trudnych. 

Początkowo nasz proces adopcyjny zainspirowany był tym, jak robią to inne organizacje. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt adopcji, z czego prawie wszystkie były udane. Z uwagi na wyjątki postanowiliśmy wprowadzić pewne modyfikacje. Więcej na ten temat w zakładce: nasze psy. 

kształtujemy postawę
czułą i empatyczną

Zaproszenia, które kierują do naszej fundacji szkoły, to dla nas prawdziwy zaszczyt. Z największą radością odwiedzamy dzieci i ich nauczycieli, by opowiadać im o tym, czym się zajmujemy i o tym, dlaczego to takie ważne. 

Staramy się kształtować postawę czułą i empatyczną. Pokazujemy, że bycie życzliwym i pomocnym dla słabszych to nie przykry obowiązek, a piękna i potrzebne gesty

Dzisiejsze dzieci to przyszli dorośli, od których zależeć będą losy świata. Z tego miejsca ślepy uściski dyrekcjom i kadrom pedagogicznym, które widzą w swoich szkołach przestrzeń na takie działania. Jesteście super!

kształtujemy postawę
czułą i empatyczną

jednoczymy ludzi

Tego akurat nie planowaliśmy, ale stało się… Fundacja Sejsza jednoczy ludzi. Wokół naszej organizacji zgromadziło się nie tylko mnóstwo wolontariuszy (kolejni czekają na przeszkolenie), ale też ogromna liczba darczyńców, firm i innych organizacji, dzięki którym czujemy, że z niczym nigdy nie jesteśmy sami. 

Nasze radości to szczęście naszej społeczności. Nasi ludzie są z nami na dobre i na złe i to jest dla nas niesamowicie ważne. 

Zrobiliśmy razem tak wiele, a to dopiero piękny początek. 

doskonalimy wolontariat

W 2023 rozpoczęliśmy nasz autorski program doskonalenia wolontariatu. Nasz team ma okazję brać udział w szkoleniach, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększać kompetencje zespołu, ale również poziom satysfakcji z działania na rzecz Fundacji Sejsza. 

doskonalimy wolontariat

znakujemy psy

Nasi podopieczni są czipowani oraz rejestrowani w SAFE-ANIMAL, czyli Międzynarodowej Bazie Danych, która nadzoruje w Polsce elektroniczny system znakowania zwierząt.